Design og symbolikk som en del av strategien

Innovator er et firma som gir lønnsom historiefortelling på nett

En digital freelancer

Atle Gundersen kan hjelpe deg med webside laget i WordPress divi, og annonsering i sosiale medier

Kreativitet og innovasjon

Med master i innovasjon og ledelse kan vi hjelpe med problemløsingsprosesser

Markedsføring og design

Branding dreier seg om helhetlig tenking rundt organisasjonens produkt, design og budskap

Kundeoppfølging

Vi tror at langsiktig strategi bør følges opp av en plan og regelmessige oppdateringer